Podlaski Puchar Paralotniowy 2017

Celami Pucharu są:

 • dobra zabawa
 • propagowanie latania przelotowego
 • doskonalenie umiejętności pilotów
 • szerzenie wiedzy na temat latania Cross Country

Aby zapewnić możliwość rywalizacji wszystkim i na każdym poziomie, przewidziane są 3 klasyfikacje.

 1. Fly Away (inaczej Dzida w Plener) z dedykacją dla pilotów rozpoczynających swoją przygodę z przelotami. Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami:
  • Do punktacji będą zaliczane tylko przeloty od 2 do 20km od miejsca startu.
  • Wszystkie przeloty niezależnie od kształtu będą naliczane zgodnie z przelicznikiem 1,0.
  • Do punktacji będzie brane 5 najlepszych przelotów pilota w zawodach.
   Celem klasyfikacji jest zachęcenie pilotów do próby odejścia na przelot. Odległości zostały dobrane do umiejętności początkujących oraz w ten sposób, aby zniechęcić bardziej doświadczonych pilotów do punktowania w tej klasyfikacji.
 2. Free Flyer (zwana też Mam Dużo Czasu) gdzie punktowane są wszystkie przeloty pilota w czasie trwania zawodów, według zasad i przeliczników takich jak w klasyfikacji Cross Country, z zastrzeżeniem że liczą się wszystkie kwalifikujące się przeloty w sezonie niezależnie od ich ilości. Klasyfikacja zdefiniowana z myślą o pilotach z większym doświadczeniem.
 3. Cross Country (w dowolnym tłumaczeniu Lubię Cyferki), czyli wybrane 3 najlepiej punktowane przez pilota przeloty w czasie trwania zawodów, punkty za każdy przelot będą obliczane zgodnie z regułami:
  • Punkty za przelot otwarty są obliczane jako odległość od punktu początkowego trasy do punktu końcowego, określana przez program optymalizujący poprzez 3 punkty zwrotne. Współczynnik punktowy takiego lotu wynosi 1,0 za każdy przeleciany kilometr.
  • Przelot po trójkącie, którego współczynnik punktowy wynosi 1,3 za każdy przeleciany kilometr. Lot będzie uznany za lot po trójkącie, jeżeli odległość punktu początkowego i punktu końcowego wyniesie nie 15 % długości trasy, która prowadzi przez trzy punkty definiujące trójkąt. Długość trasy trójkąta do oceny zostanie pomniejszona o odległość pomiędzy punktem początkowym a końcowym.
  • Po trasie trójkąta FAI gdzie najkrótsze ramię trójkąta musi stanowić przynajmniej 28% całego trójkąta. Punkty za ten rodzaj przelotu liczone są przy użyciu współczynnika 1,5.
  • Minimalna długość przelotu który może zostać zaliczony do punktacji wynosi 20km.
   Jest to standardowa klasyfikacja wzorowana na punktacji WXC, dedykowana doświadczonym pilotom, regularnie latającym długie przeloty.

W każdej klasyfikacji nagrodzone Pucharami zostaną 3 pierwsze miejsca.

Nagrody rzeczowe od sponsorów zostaną rozlosowane pośród wszystkich uczestników zawodów.

Pilot może zdobyć miejsce pucharowe tylko w jednej klasyfikacji, tj zdobycie pucharu w Cross Country eliminuje z klasyfikacji Free Flyer itd. Ma to na celu umożliwienie początkującym pilotom niezakłóconą rywalizację w niższych kategoriach Fly Away.

Czas trwania zawodów rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 30 września 2017 roku.

Do klasyfikacji będą zaliczane tylko loty których start odbył się na terenie Województwa Podlaskiego, wykonane zgodnie z prawem i zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej, w szczególności nie naruszające zastrzeżonej przestrzeni powietrznej bez zgody jej dysponenta.

Zgłoszenie lotu do zawodów odbywa się przez wysłanie emaila z plikiem igc na adres ppp2017@4dogory.pl. Dopuszczalne i pożądane jest przesłanie linku do lotu umieszczonego na jednej z internetowych platform XC: http://www.xcportal.pl lub http://xcc.paragliding.pl

Wpisowe na zawody wynosi 40zł dla członków Podlaskiego Klubu Paralotniowego i 80zł dla osób nie zrzeszonych.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: https://goo.gl/forms/FyKhjSpS8FVZZC2r2

Na stronie głównej klubu zostanie ogłoszony termin oficjalnego otwarcia zawodów (w miesiącu kwietniu), na którym również będzie można dokonać rejestracji.

Dodaj komentarz