Dla gości

Zapraszamy wszystkich na loty widokowe paralotnią do www.LatajTu.pl

 

Na szkolenia do naszej zaprzyjaźnionej szkoły:
DRAGON Paralotniowa Szkoła Latania
Instruktor Tomasz Kudaszewicz
www.paralotnie.bialystok.pl